Du er her: Forsiden Blog Klikker træning kan hjælpe din hund med at forstå dine signaler
klik træning

Klikker træning kan hjælpe din hund med at forstå dine signaler

27-09-2021

Ved klikker træning anvendes et hjælperedskab der i forbindelse med træningen af din hund kan bruges som en forstærkning. En forstærkning vil hjælpe din hund med hurtigere at forstå, hvilken adfærd du ønsker fra den. Ved at bruge en klikker i din træning og de principper der står bag klikker træningen, opnår du en positiv forstærket træningsform, der er til gavn for både dig og din hund.

Hvad er en klikker

En klikker er et lille redskab, der kan give et klik når du trykker på den. Det er som oftest en lille plastikbeholder der besidder en metalplade, der når der trykkes på den, kan generere en kort og kontant lyd med en høj frekvens som er nem at høre for din hund. En klikker kaldes ved navnet, da den lille lyd ganske enkelt blot er et lille klik. Klikkeren koster ikke de store summer og er et redskab der er tilgængeligt i langt de fleste butikker der handler med dyrerelaterede produkter. En klikker er som udgangspunkt tænkt til hundetræning, men anvendes i højere og højere grad også til andre kæledyr, fugle, katte og ikke mindst, heste. Ligesom det er de samme principper der blandt andet anvendes ved træning af delfiner eller hvaler og andre zoologiske dyr, hvor det ikke nødvendigvis er muligt med direkte kontakt. Ja det er endda muligt at klikker træne mennesker til at forstå hvilken øvelse der ønskes udført, helt uden at bruge verbalt sprog!

Hvordan er klikker træning opstået?

Principperne bag klikker træning er ikke en nyere opfindelse. Siden 1930’erne har indlæringsmetoden og principperne været anvendt til især træning af hvaler og delfiner. Det er også hundeejeren og den erfarne delfintræner Karen Pryor, der i 90’erne drog afsted gennem USA for at afholde seminarer til hundefolket. Metoden bag klikker træningen kaldes operant betingning og er en metode der med stor præcision kan fortælle hunden, eller hvilket som helst andet dyr, hvilken adfærd det er der ønskes. I dag anvendes klikker træning i hele verden og er blevet defineret som ”en forkortelse for praktik brug af operant betingning primært baseret på positiv forstærkning med systematisk brug af betinget forstærker”. Betydning af klikker træning bliver udspecificeret yderligere længere nede i indlægget.

Hvorfor klikker træning?

Ved klikker træning er der mange fordele for både dig og din hund. Du kan med en klikker opnå hurtigere indlæring af den adfærd du ønsker og en mere præcis indlæring af kommandoer. Du Får en hund der er mere modtagelig overfor de ønsker du har for træningen og vil samtidig opnå en bedre kontakt hund og træner imellem samt en hund der vil være villig til at tilbyde den adfærd som den har erfaring med virker bedst i forhold til en ønsket belønning.

 • Positivt forstærket træning
 • En hund der selv tilbyder adfærd
 • Større fokus i træningen
 • Hurtigere indlæring
 • Præcis belønning på afstand


Hunde responderer på de signaler som du udviser. Inden hunden har lært hvad dine signaler betyder, kan det være svært at formidle den ønskede adfærd til hunden, på en måde der er nemt at forstå. Hunde og mennesker kommunikerer ikke altid med samme sprog og har ingen gensidig forståelse af det verbale sprog, medmindre der tilkoblet adfærd til diverse verbale signaler. Ved at anvende en klikker og bruge principperne bag klikker træningen vil du kunne guide din hund til en bedre forståelse for hvilken adfærd du ønsker af din hund. Med klikker træning får du mulighed for en træning der er baseret på positiv forstærkning og opnår en hurtigere indlæring af præcis den adfærd du ønsker. Hvad end det er adfærd i hjemmet eller på træningsbanen. Klikkeren er et redskab der er nemt at have med i tasken eller have liggende tilgængeligt i hjemmet, mange gange vil en klikker også have et bånd eller lignende der kan fæstnes om dit håndled, så du altid har den lige ved hånden.

Kommunikation på afstand

For den mest præcise træning og en fortælling om den ønskede adfærd hos din hund, skal du gerne være lynhurtig med din klikker og lynhurtig til at reagere med den lyd som hunden associerer med en belønning. Det er dog ikke nødvendigt at være lige så hurtig med selve belønningen, så længe den altid konsekvent kommer som følge af et klik. Fremgangsmetoden vil blive yderligere beskrevet længere nede i teksten. Det betyder også, at du eventuelt på afstand vil få muligheden for at give din hund et signal om den ønskede adfærd på afstand, når du anvender klikkeren hvoraf du fortæller hunden at der er en belønning på vej.

Positiv træningsform

Signaler der endnu ikke er indlært hos din hund, i forhold til den betydning du har for øvelsen, kan være forvirrende og uforståelig. Træning med hunden skal ikke være under tvang og skal ikke være dominerende i den forstand, at din hund ikke må frygte at udøve en adfærd, med fare for at der opstår en negativ konsekvens. Ved negativ forstærket indlæring, hvor hunden straffes for den adfærd der ikke er ønskelig, er der fare for at hunden mister modet, ikke ønsker at interagere med dig som træner eller er tilbageholdende i sin adfærd og dermed er der mindre sandsynlighed for at du kan frembringe den adfærd du ønsker.

Klikker træning giver ro og forståelse

For at give din hund ro under træningen og for at give din hund de bedste betingelser for at forstå hvad du ønsker af den, kan du med fordel anvende en klikker og metoderne bag klikker træning. Klikker træning er udelukkende baseret på positiv forstærkning, hvor hunden belønnes for den adfærd du ønsker og ikke omvendt, hvor hunden opnår en negativ konsekvens for den adfærd der ikke er ønskelig. Sammenlign det med ris og ros hos dig selv. Lærer du mest af at få en viden om hvor du gør det godt eller en viden om hvor du gør det skidt? Ved at blive orienteret om de steder du gør noget positivt og givende, kan du gentage disse ting og derfra eventuelt bygge videre på dine handlinger, i tryghed, uden fare for at få tildelt ris i en situation, hvor du måske ikke får at vide hvilket der var ønsket af dig som værende positivt i stedet.  

Teorien bag klikker træning

Bag klikker træningen lægger en hel videnskab. Selve metoden og den bagud liggende teori er egentlig baseret på menneskers måde at tilpasse en adfærd ud fra den indlæring der opnås gennem livet. Mest af alt hvordan adfærden hos mennesker bliver formet af den respons vi modtager fra omgivelserne. Det er en teori der bliver anvendt i praksis, ikke kun hos dyr, men også hos mennesker i form af undervisningsmetoder og ligeledes i erhvervslivet.

Menneskers tilpassede adfærd

Teorien er baseret på, at mennesker tilpasser sine handlinger ud fra den respons der opnås som følge af handlinger. Mennesker ønsker at undgå en adfærd der leder til negative konsekvenser og ønsker at fremsætte adfærd gentagne gange, der leder til positiv respons. Det samme gør sig gældende for hunde, ligesom alle andre dyr. Hunde yder den adfærd de har erfaring med, virker bedst og instinktivt forsøger de at gentage den adfærd der tidligere har ledt til en positiv konsekvens. Det er blandt andet de instinkter der gør at dyrene i den vilde natur har kunne overleve, ved at gentage succeser.

Eksempel: En ulv er taget på jagt. Den har ingen erfaring med jagt fra tidligere og er taget efter en lille han hjort. Den finder dyret, ved at bruge sine instinkter og går efter hovedet. Den bliver stanget og hjorten, skadet og aftensmaden slipper væk. Næste dag tager ulven igen på jagt, den er stadig efter han hjorten, finder den og ønsker ikke at blive stanget igen. Den har tidligere erfaret, at der kan være en negativ konsekvens ved at gå efter hovedet. I stedet opsøger den en ny strategi, den går efter bagenden af hanhjorten. Der er gevinst, ulven får nedlagt sit bytte, uden at blive skadet og får sin aftensmad. Derefter har ulven lært, at der kan opstå en positiv konsekvens ved den bestemte handling at gå efter bagdelen. Den er nu en effektiv jæger, der har tilpasset sin adfærd ud fra de konsekvenser som omgivelserne har præget ulven med. Den gør sig den adfærd, som den har erfaring med, virker bedst. 

En meget vigtig del af teorien bag klikker træning i forhold til træning af dyr er, at der selv tilbydes en adfærd, altså en aktiv indsats for at opnå belønning. Det er det man kalder operant betingning. Det giver hunden mulighed for at gøre præcis det den vil, men bliver kun belønnet for en adfærd som træneren ønsker. Det kan måske virke lidt for frit og for lidt kontrolleret, men hunden vil lynhurtigt lære, at ved at tilbyde adfærd, er der mulighed for at opnå en belønning.

Adfærden ses ikke kun under træning

En hund trænet med baggrund i klikker træningen og dens teorier, vil ikke kun bruge tilgangen til at opnå belønning under træningssessioner. Klikker-hunden vil selv i hverdagen, uden fokus på specifik træning, tilbyde adfærd som den har erfaret virker bedst og som tilfalder en lækker belønning. Hunden vil udvise den form for adfærd, som tidligere har vist sig at have en positiv konsekvent og i flere og flere situationer selv komme frem til og tilbyde den adfærd som træneren tidligere har belønnet. På denne måde finder hunden også lynhurtigt ud af, at uønsket adfærd ikke er noget der kommer en reaktion på, den bliver i bund og grund ignoreret og dermed er det ikke længere attraktivt for hunden at udøve den adfærd som ikke leder til den ønskede belønning.

Ingen negative korrektioner

Klikker træningen er baseret på positivt forstærket træning. Der bliver altså ikke lagt så stor vægt på at korrigere hunden i dens adfærd, men i stedet bliver der lagt et stort fokus på den adfærd som vi ønsker fra hunden. Den bliver ikke korrigeret hvis den ikke gør præcis som træneren ønsker, ligesom der ikke er nogen respons på den adfærd der ikke ønskes. Hunden bliver udelukkende forstærket (belønnet) i de handlinger som vi har et ønske om skal opstå og efterfølgende vil det være lige præcis de belønnede handlinger, som hunden vil have tendens til at gentage.

Dermed er det dog ikke sagt, at det ikke er muligt at sige nej til hunden, selvom du anvender klikker træning. Det kan være yderst hensigtsmæssigt at afbryde eller aflede hunden i den adfærd den foretager sig, hvis den er uønsket, men som hovedparten vil teorien bag klikker træning være, at der sættes fokus på den positive adfærd og en forstærkning af denne med dertilhørende belønning.

Det handler om at fokusere på hvad hunden skal gøre og ikke hvad den ikke skal gøre. Forstærke og belønne den adfærd der ønskes i stedet for at korrigere eller irettesætte den adfærd der ikke ønskes negativt. Det gør sig både gældende i den direkte træningssession, men bestemt også i hverdagen.

Eksempel: Hunden har tendens til at gø når der går fremmede forbi på gaden. Hundens gøen er intimiderende og en adfærd som familien ikke ønsker. På normal vis, vil familiens medlemmer skælde hunden ud når den gør ved at råde højt. Hunden anser de høje toner som en accept og en bekræftelse i, at det er den helt rette adfærd at gø. Familiemedlemmerne gør jo med! Stressniveauet stiger, kan det være farligt? Og med et øget stressniveau og en handlen på sine instinkter, har hunden ingen mulighed for at høre eventuelle øvrige irettesættelser eller kommandoer. 

Da hunden fortsat bliver ved med at gø og at det på ingen måde har nogen effekt at hunden bliver verbalt irettesat, ændrer familien strategi. I stedet forsøger de at rose hunden når den er rolig og tildele hunden yndlingsgodbidder som følge af rosen. Hunden lærer hurtigt, at det meget bedre kan betale sig at være rolig, end at gø og være stresset. Langsomt finder hunden helt selv frem til den adfærd der ønskes fra sine familiemedlemmer, at det belønnes når den er rolig og at der ikke er nogen grund til at gå af de personer der går forbi på gaden. 

Systematisk betingelse

Klikkeren er et redskab der kan fastsætte den øvrige teori til praksis. Her anvendes klikkeren som en systematisk betingelse. Hunden indlærer hurtigt, at hver gang der kommer et klik, så kommer der også efterfølgende en godbid. Med klikkeren har du mulighed for at belønne hunden på forhånd, ved at fortælle den præcis hvor den har opnået en ønskelig adfærd. Du kan hurtigere trykke på klikkeren, langt hurtigere end det tager dig at finde godbidderne frem og putte dem i munden på din hund. Med en klikker kan du præcisere den ønsket adfærd, uden at lade hunden vente og eventuel misforstå hvor det er at du belønner den i hvilken den af en bevægelse eller adfærd.

Timingen er vigtigt for effektiv klikker træning

Dem der har erfaring med klikker træningen vil sige, at timingen for hvornår klikket trykkes, er altafgørende for en effektiv og succesfuld træningssession. Hunden lærer lynhurtigt teorien bag klikkeren og at det præcis på det splitsekund at klikket lyder, at den har gjort det rigtige. Hvis klikket fra klikkeren er forsinket og hunden allerede er i gang med en ny bevægelse eller en uønsket adfærd, så belønner du noget der ikke er ønsket. Derfor er det også vigtigt at du øver dig på din timing og at du starter med simple øvelser, eventuelt øvelser som hunden allerede kan til fingerspidserne og på denne måde træner din timing.

Klikker træning i korte sekvenser

Klikker træning kræver koncentration fra hundens side. Teorien leder til, at hunden selv skal tænke og tilbyde en adfærd. Hjernen arbejder altså på højtryk og det er ikke sikkert at hunden der trænes med klikker træning, kan holde koncentrationen og fokus lige så længe som når hunden ikke trænes ved klikker træning. Samtidig er det i denne sammenhæng vigtigt, at du ikke har for høje forventninger til din hund. Den kan ikke nødvendigvis finde frem til præcis den ønskede adfærd eller handling lige med det samme. Øvelserne som du ønsker at lære din hund er ikke styret af dig, men af hunden selv. Den skal langsomt finde frem til hvilken adfærd der er den ønskede. Derfor er det en god ide at dele øvelserne op, nedsætte forventninger og klikke med belønning, når hunden laver en bevægelse der er i nærheden af det ønskede endelige resultat.

Guide hunden i den retning som du ønsker og lad den fortsat tænke selv, uden guidning og uden kommandoer. Det er sundt for hundens hjerne og mentale stimulering oveni købet. Gentag eventuelt i stedet klikker træningen flere gange dagligt også for at hunden har bedre forudsætninger for at huske hvad den sidste gang blev belønnet for.                      

Hvad er klikker træning ikke?

Der er mange der har erhvervet sig en klikker og anvender den i træningen. Der er dog givetvis en markant forskel på en klikker og en klikker i træningsøje sammenholdt med træningsformen klikker træning. Og der er mange ting som klikker træning ikke er;

 • Direkte korrektioner eller irettesættelser
 • Klik uden efterfølgende belønning
 • Guide af kommandoer
 • En træningsform der indlærer en øvelse fra 0 til færdig uden mellemled
 • Træning hvor hunden ikke selv skal tænke

Du behøver ikke altid at bruge en klikker

Du kan anvende teorien bag klikker træning, uanset om du har en klikker eller ej. På samme måde som klikkeren, kan du indlære et bestemt verbalt signal, som altid efterfølger en godbid eller anden belønning. Det er vigtigt at det ikke er en lyd der kommer på normal vis, hvor du eventuelt ikke har mulighed for at følge op med en belønning. En verbal lyd, vil ikke kunne være lige så præcis som klikkeren, men det vil være en måde hvorpå du fortsat kan guide hunden i den retning du ønsker og lade den blive belønning for en ønskelig adfærd. Det er ligeledes en fordel, hvis du har glemt at få din klikker med på træningsbanen.

Sådan kommer du i gang med klikker træning

For at klikker træningen kan give pote i træningen, er der nogle indledende øvelser der er nødvendige for at lære hunden forståelsen bag projektet med en klikker. Det er vigtigt at hunden associerer klikkerens lyd med en efterfølgende belønning.

Belønning

Ført og fremmest skal du finde frem til en belønning som er attraktiv for din hund. Det er ikke alle hunde der er vilde med godbidder og derfor vil typen af belønning være individuel fra hund til hund. Jo mere attraktiv belønningen vil være for lige præcis din hund, jo mere vil den ønske at udvise den adfærd der leder til godbidden.

Ved klikker træning vil der oftest være behov for mange klik og efterfølgende mange belønninger hvis træningen skal give pote. Derfor er det vigtigt at du har nok godbidder, såfremt det er belønningen for din hund, og at de er ekstra lækre. Gør dem gerne meget små, eventuelt mindre pelleteret foder eller små stykker af frikadelleresterne fra aftensmaden, så ikke du løber ind i det problem, at hunden bliver mæt og ikke længere er motiveret for træningen med godbidder som belønning.

Øv dig på venner og familie

Klikkeren og klikker træning kan meget nemt anvendes på mennesker. Det er en sjov leg, der vil give dig en større forståelse for, hvilken situation hunden bliver sat i, når den klikker trænes. Lav små øvelser og tag hele familien med på legen. Find en ”menneske-hund” der får en på forhånd tildelt opgave, som den fra starten er uvidende omkring. Dernæst tager du klikkeren i hånden og klikker så snart du syntes der opstå en bevægelse eller en adfærd, der peger i retningen af det endelige mål for opgaven. I bestemmer selv om i vil inddrage godbidder som belønning eller blok klikket.

Her kommer 5 eksempler på opgaver til ”menneske-hunden”;

 • Hop på stedet
 • Sæt dig på en bestemt stol
 • Åben et bestemt køkkenskab
 • Tænd radioen på en bestemt kanal
 • Læg dig på sofaen og sov

De øvelser du stiller op for familien, vil være en sjov leg, men du vil også hurtigt opdage hvor vigtigt din timing er, hvor meget du bliver nødt til at dele opgaven op i, i form af delmål, for at den kan forstås men også en opdagelse af, hvor stor en indsats det kræves af ”menneske-hunden”, for at øvelsen kan fuldføres.

En god ide er selv at være ”menneske-hund” for at opdage hvad klikker træning kræver for din hund.

Indlæring af klikkeren

Når du har trænet en lille smule i din timing og fået en grundlæggende forståelse for klikker træningen, er det tid til at drage fokus mod din hund. Først og fremmest skal du lære hunden, at hver gang der kommer et klik, er der en efterfølgende belønning. For nogle hunde kan det kræve enkelte klik og belønninger at forstå, for andre tager det længere tid og skal eventuelt gentages over flere træningssessioner.

 1. Hav belønningen klar, hvis der er tale om godbidder, kan du nemt have dem i hånden og placere dem foran hundens snude.
 2. Klik og beløn straks!
 3. Gentag 1 og 2 så mange gange som det kræves, indtil hunden har lært at der kommer en belønning for hver gang der har været et forudgået klik.

Du kan eventuelt teste hunden om den har indlært klikket og associeret det med en belønning. Ved at klikke, mens du har hunden i nærheden, men hvor den ikke har fokus på dig, kan du se om hunden opmærksomhed drages mod dig eller mod din hånd. Om hunden har lært teorien eller ej, er det vigtigt at du alligevel, efter ”test-klikket” belønner.

Den første klikker træning

Nu har hunden indlært hvad klikkeren betyder og du kan komme i gang med den egentlige træning. Det er en god ide at starte med små og ukomplicerede øvelse, når du de første gange skal anvende klikkeren og kun har fokus på en ønsket adfærd, som du vælger at belønne for.

Et eksempel kan være øjenkontakt;

 1. Kig på hunden og hold fokus
 2. Når hunden drager blikket mod dig, klikkes der og belønnes efterfølgende
 3. Når hunden har gjort det nogle gange, kan du klikke så snart hundens blik kommer nærmere på øjenkontakt
 4. Nu klikkes der kun for den endelige ønskede adfærd
 5. Klik og beløn når hunden har øjenkontakt med dig
 6. Øg tidsintervallet for øvelsen inden der klikkes

Du vil opdage, at din hund vil søge klikket og belønningen og forsøge at eftergøre de instrukser du giver den i form af et betinget klik. Snart vil du kunne øge tidsintervallet for øjenkontakten, således at hunden nu kan holde øjenkontakten indtil du afbryder den (som følge af et klik og en belønning)

Husk at klikkerens lyd er et tegn på, at øvelsen er slut. Hvis hunden er i gang med en øvelse, der kommer et klik og den efterfølgende skifter fokus eller adfærd, så er det helt okay.

Fastsæt en kommando

Nu har du indlært en ønsket øvelse hos hunden, som den selv har fundet frem til ved hjælp af din guidet hjælp fra dig. Men hvordan kan du efterfølgende fortælle hunden at det er præcis den handling du ønsker udført på sigt og eventuelt i en situation der ikke er forbundet med træning? Det gør du ved at sætte en kommando på øvelsen så hunden forbinder et verbalt eller nonverbalt signal med den øvelse der er indlært.

Når hunden er i gang med at foretage den ønskede adfærd og den indlærte øvelse, sætter du en kommando på. Det gentages nogle gange. Husk fortsat at klikke og belønne. Nogle hunde skal have kommandoen få gange, andre flere, for at fange sammenhængen. Efter en kobling mellem øvelse og kommando, kan du nu bede hunden om at foretage den ønskede øvelse på opfordring af din kommando og først nu er øvelsen endeligt indlært, hvor du kan bede hunden om en adfærd, indlært ved hjælp af klikker træning og som eventuelt kan anvendes i hverdagen og i hjemmet.

Andre øvelsers fremgangsmetode

Øvelser du ønsker indlært hos hunden ved klikker træning, fungerer på præcis samme måde, for alt ønskelig adfærd;

 • Guide hunden til den ønskede adfærd
 • Del øvelsen op i delmål
 • Klik og beløn rigeligt
 • Gå eventuelt tilbage i delmål, hvis hunden ikke længere kan regne ud hvad du ønsker
 • Til sidst klikkes kun for det ønskede mål og tidsintervallet i øvelsen kan forlænges
 • Der kan efterfølgende påføres kommando

Du kan anvende klikker træning og klikker i mere eller mindre alle former for træning og indlæring af ønsket adfærd, det er kun fantasien der sætter grænser. Din hund vil hurtigt fange teorien og begynde at tilbyde adfærd som du kan vælge at klikke og efterfølgende bygge videre på til et endeligt resultat.

Opsummering

Klikker træning er en positivt betinget forstærket træningsform, ord der måske ikke altid giver så meget mening. Men klikker træning er en træningsform, hvor træningen foregår på hundens præmisser, uden tvang og korrektioner eller irettesættelse, men udelukkende bliver guidet og belønnet på den adfærd som du ønsker af den. Klikker træning vil oftest give en øget fokus mellem hund og træner og giver samtidig hunden en stærk bydende adfærd, frem for en træning der er baseret på frygt for irettesættelser og forvirring.

Klikker træning er populært i hundeverdenen af en grund og er baseret på en teori der den dag i dag også er anvendt i psykologien hos mennesker.

Med klikker træning kan du hurtigt opnå succesfulde resultater i din træning. Det er en metode der er velegnet til dig der ønsker en god og let forståelig kommunikation med din hund.