Du er her: Forsiden Blog Et foderskifte har betydning for hestens fordøjelse
heste

Et foderskifte har betydning for hestens fordøjelse

01-11-2022

 

Skånsomt foderskifte skåner hesten

Det er vigtigt at lave et skånsomt foderskifte, der tilgodeser hestens mave tarm system, når nu det er tid til at de skal på stald og ikke længere kan leve af det græs der står på foldene. Dette gælder både når det kommer til grovfoder og krybbefoder. Et for hurtigt og brat foderskifte, kan være med til at slå hestens mave i stykker og give problemer med efterløb, diarre og endda også mærkes i den præstation der finder sted. 

Den rette viden er nødvendig

Den rette viden om hestens fodring og foderskifte er nødvendig for at det kan foregå efter ”forskrifterne”. For at kunne afgøre hvad der er et godt foderskifte for din hest, stiller også krav til, at du ved en smule omkring baggrunden for fordøjelsessystemet og de mekanismer der ligger bag. En af de faktorer der særligt spiller ind, er alle de mange gode og dårlige bakterier der lever sammen med din hest i dens mave tarm system og hvordan af forskellige typer af foder har en påvirkning på disse.

Hesten tarme indeholder millioner af mikroorganismer

Hestens mave tarm system er bestående af flere millioner mikroorganismer og små enheder, som har til opgave at skulle nedbryde det foder der kommer deres vej. De lever i en særlig symbiose og samarbejde med hesten, hvor de får lov til at bo og spise, mod at de hjælper med at nedbryde foderet til mindre dele, som hestens krop har mulighed for at optage og udnytte. Hver type af mikroorganismer er specielt designet til at kunne nedbryde særlige dele af især fibre og dermed er der også brug for mange forskellige af slagsen før end at hestene kan få mest muligt ud af det de spiser.

Gode og dårlige bakterier

I mave tarm systemet finder der både gode og dårlige bakterier. Vi kan ikke udelukke at hesten har dem alle med om bord, for alle typer af bakterier har en rolle i fordøjelsessytemet. Der hvor der så alligevel er forskel er, når der skelnes mellem de affaldsstoffer som bakterierne efterlader. Her vil de gode bakterier ikke have en negativ på tarmens funktion, endda kan de endda også bidrage med forskellige vitaminer og fedtsyrer til hesten. De dårlige bakterier eksempelvis kan medføre gas eller affaldsstoffer, som hesten så yderligere skal håndtere for at komme af med.

En sund og rask hest

Når vi kigger på en sund og rask hest, så er der en stabil balance mellem de bakterier eller mikroorganismer der findes i mave tarm systemet. Her vil det ikke have den helt store betydning hvis der kommer små skift i det foder der indtages, da bakterierne lyn hurtigt vil finde tilbage i ”normalen” og dermed genoprette den balance der både er til fordel for mikroorganismerne og hestens fordøjelse.

En kamp om pladsen

Hver en lille del af hestens indre mave tarm system i stortarmen, altså fra blindtarmen og ud, er optaget af mikroorganismer. Skulle der opstå et ”hul” så vil pladsen lyn hurtigt blive optaget af andre bakterier og her er det de bakterier der bliver fodret som følge af hestens indtag der har en fordel og får energi til at formere sig. Der er derfor altid en kamp om pladsen og dem der har magten i mave tarm kanalen er udelukkende baseret på den næring der kommer ind gennem hestens mund samt den pH værdi der findes i både fordøjelsessystem og hestens øvrige indre system.

Bakteriernes vilkår ved et foderskifte

Det der har betydning for hvilke bakterier der har pladsen i mave tarm systemet er hvilket foder hesten indtager samt den pH værdi der finder sted. Derfor har det også betydning for bakteriernes balance, at der foregår et foderskifte. Over jo længere tid dette foregår, jo mindre indvirkning har det på den mikrobielle balance. At lave et længere og langsomt foderskifte, er derfor det bedst tænkelige scenarie, hvis ikke hesten skal stå med fordøjelsesmæssige problematikker.

Et foderskifte vil have følgende betydning for hesten;

·         Der anvendes energi på at omstille bakteriernes tilstedeværelse og skabe en ny balance

·         70% af hestens immunceller befinder sig i hestens fordøjelsessystem og bliver derfor nedsat ved et foderskifte

·         Ubehag kan opstå i form af oppustet mave og efterløb eller diarre samt en mulig ophobning af affaldsstoffer

Yderligere bliver hestens pelssætning påvirket og der kan ved en ubalance i hestens stortarm opstå nogle former for mangel på vitaminer og mineraler.

Det er ikke kun krybbefoderet der har indvirkning på tarmen

Når man ser sådan helt overordnet på det, så er det selvfølgelig ikke kun det foder der kommer i hestens krybbe der har en påvirkning på de mikroorganismer der findes i hestens stortarm. Her er det særligt også det grovfoder som hesten får tildelt, der har den store opgave at skulle fodre alle de mange millioner bakterier i tarmsystemet.

Øg mængden af grovfoder på folden

Når hesten stadig står på græs, men at det måske ikke er lige præcis dette der er allermest tilbage af på folden, så kan det være en god idé at tilføre små mængder af det kommende grovfoder på folden. På denne måde tilvænner du nænsomt og langsomt de bakterier der findes i tarmsystemet til det grovfoder som hesten mere eller mindre skal leve af, når den igen kommer på stald.

Det optimale foderskifte til din hest

Når du skal til at have din hest på stald, skal du fravænne den græsset og begynde at fodre den med nyt grovfoder og krybbefoder. Det samme gør sig gældende hvis du ønsker at skifte fra et krybbefoder til et andet i løbet af sæsonen eller året

·         Tilvæn nyt foder over minimum 3 døgn og øg mængden gradvist

·         Ved tilvænning kan det være optimalt at fodre flest mulige gange dagligt

Det er vigtigt at du holder øje med din hest for at se om der skulle opstå symptomer på en større ubalance i mave tarm systemet. Dette kan eksempelvis være utilpashed ved opsadling eller oppustethed og træg mave, diarre eller efterløb. Såfremt der måtte opstå symptomer skal tilvænningen til det nye foder ske over en længere periode og eventuelt suppleres med præ- eller probiotika.

Præ- og probiotika til at understøtte fordøjelsen

Præ- og probiotika er måske tilskud du allerede har hørt om, men er ikke helt klar over hvad det helt præcist handler om og hvad det gør godt for i forbindelse med hestens fordøjelse.

Præbiotika er en type af tilskud der anses som værende foder til de gode bakterier der findes i hestens stortarm. Det giver derfor et boost til de bakterier der gerne skulle være flest af og et tilskud der kan være med til at sænke de symptomer der er som følge af en ubalance. Det er et godt supplement ved et foderskifte og skal eventuelt tildeles i dagene op til et nyt foderskifte.

Probiotika er ikke foder til mikroorganismerne med ganske enkelt en tildeling af de bakterier der er brug for. Dette er ideelt at tildele hvis din hest har en længere varende ubalance i mave tarm systemet som den ikke selv kan få tilbage på rette kurs, eller hvis der opstår akut diarre eller lignende som følge af et foderskifte.

Har du erfaringer med at din hest reagerer voldsomt på foderskifte eller skiftet fra sommergræs til stald, så kan det være godt på forhånd at tildele præ- eller probiotika, for at forebygge ubehag, manglende energi eller underskud af vitaminer eller mineraler.

Sunde og raske heste og ponyer

Hvis du har en sund og rask hest eller pony, der først og fremmest har alle de bakterier som der skal til og ikke har tendens til en sart mave, efterløb eller oppustethed, så er der ingen grund til at have de store grubler over at skulle give hesten et foderskifte. Såfremt der alligevel skulle opstå lidt gener som følge af dette, så vil vel afbalancerede heste hurtigt komme tilbage i balance og være helt fit for fight, også i forhold til et sundt fordøjelsessystem.