Du er her: Forsiden Blog Det vigtigste du skal vide om Hundeloven

Det vigtigste du skal vide om Hundeloven

07-11-2020
hundeloven


 

Som hundeejer er det dit ansvar at orientere dig mod og efterleve de regler, der findes i loven omkring hunde. I 2010 blev loven skærpet, hvilket betød, at mere end 10 hunderacer fra 17. marts det år vil blive erklæret ulovlige.

Det er af hensyn til både dig selv, din hund og ikke mindst omgivelserne, at du skal efterleve de regler, som du finder i den pågældende lov.

Herunder finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål i forhold til loven, og du får vigtig information, der kan spare dig for store bøder og ubehagelige oplevelser med andre mennesker i det offentlige rum.

Hundeloven 2019 – de vigtigste bestemmelser

Når du dykker ned i loven med de mange paragraffer, vil du støde på de enkelte regler, der handler om alt fra liste over ulovlige hunderacer, over kravet om hundeforsikring til regler, der handler om ansvar og brug af snor.

Det kan være kompliceret og ressourcekrævende at sætte sig ind i hver og én paragraf.

Herunder ser du et udpluk af nogle af de mest essentielle paragraffer for dig at forholde dig til, som enten har hund, eller som står overfor at købe et kæledyr:

·         Du må først få din hund, når den er 8 uger gammel, er chipmærket og er registreret i Dansk Hunderegister

·         Du skal tegne en ansvarsforsikring for hunden

·         Din hund skal altid bære snor, når I bevæger jer i bymæssige områder

·         Din hund må ikke være til gene for naboer og omkringboende i form af gentagende og vedholdende gøen eller tuden

·         En hund skal - fra den er 4 måneder gammel – bære halsbånd med navneskilt (herpå skal der stå ejers navn, telefonnummer og adresse)

Herudover gælder der mange flere regler, der har betydning for dig fra dét punkt, hvor du overvejer køb af hund. Hvis det sker, at reglerne ikke overholdes, kan politiet udstede bøder.

Hvem er underlagt hundeloven i Danmark?

Alle mennesker der ejer en hund, er pålagt at følge de gældende regler i loven vedrørende hunde. Det er dit ansvar at forholde dig til tilføjelser af paragraffer, ændring af bestemmelser og skærpelse af aktuelle regler. I værste fald kan det betyde dyre bøder og fjernelse af dit kæledyr, hvis ikke du følger reglerne.

Én af de mest kendte regler fra loven er den om lovpligtig ansvarsforsikring. Denne forsikringsordning har både praktisk, sikkerhedsmæssig og økonomisk betydning for dig som hundeejer.

Ansvarsforsikringen dækker i de tilfælde, hvor dit kæledyr har forvoldt skade på andre folks ting, indbo eller dyr. Dette giver mental tryghed at vide, at skulle dit kæledyr lave skade, er det ikke dig, der skal betale skadelidte – skadens økonomiske omfang dækkes af forsikringen.

Særligt om Hundeloven §4

I §4 finder du bestemmelsen om, at din hund ikke må genere dine naboer og de mennesker, der bor tæt omkring dig. I den fulde tekst til paragraffen gives der bemyndiges til politiet om, at de i sidste instans kan fjerne hunden, hvis der gentagne gange er blevet klaget over støj.

Hvad siger Hundeloven om forbudte hunderacer?

Når du går med overvejelser om køb af hund, er det en god idé at starte med at forholde dig til Hundeloven §1a. Her finder du en komplet liste over de hunderacer, der siden 17. marts 2010 har været forbudt at besidde og avle i Danmark.

Det er racer, som er blevet vurderet til at være farlige for både andre dyr og for mennesker.

Når du køber hund, har du pligt til at sikre, at det pågældende kæledyr ikke er en krydsning af én af racerne, du finder på listen.

Havde du allerede én af de hunde, som findes på listen i dag, da den skærpede lov trådte i kraft, skal du være særlig opmærksom i forhold til gåture i det offentlige rum og i naturen.

Du er pålagt at give din hund mundkurv på, og du må aldrig slippe den fri (heller ikke på de områder, hvor det er tilladt for lovlige hund at bevæge sig uden snor).

Værd at vide om Hundelovens bødetakster

Det er ikke kun i forbindelse med gåture uden snor, hvor det ellers er påkrævet at have hund i snor, at du kan få en bøde for overtrædelse af loven. Hvis du ikke har fået din hund registreret i Dansk Hunderegister, eller hvis dit kæledyr mangler ID mærkning, kan det også føre til bødestraf.

Herunder ser du et overblik over de mest forekommende situationer, hvor der udstedes bøder:

·         Hundeejer overtræder krav om brug af mundkurv på kæledyr (bøde: 2.000 kroner)

·         Der er ikke blevet tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring (bøde: 3.000 kroner)

·         Hunden bærer ikke tegn (bøde: 1.000 kroner)

·         Hunden er ikke registreret og mangler ID mærkning (bøde: 2.000 kroner)

·         Hundeejer overtræder reglerne om brug af snor (bøde: 2.000 kroner)

·         Hunden forvolder skade på ting, indbo eller andre dyr (bøde: minimum 4.000 kroner)

Q&A om Hundeloven

Hvem indførte Hundeloven?

Det var Fødevarestyrelsen, der stod bag forslag om indførelse af ny lov om hunde i år 2010 (der regnes for at være den gældende lov, selvom den siden er blevet lettere redigeret). Denne lov medførte en markant skærpelse af de dengang mere løse regler om hunde.

Det var særligt forslaget om forbud mod at holde og avle mere end 10 hunderacer (den såkaldte ”forbudsliste”), der splittede Folketingets partier i 2010.

Hvem stemte for Hundeloven?

Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for at beholde og indføre forbudslisten.

Hvornår trådte Hundeloven i kraft?

Den eksisterende lov om hunde trådte i kraft d. 17. marts 2010. Dog er loven siden blevet ændret i mindre omfang.

Hvornår kom Hundeloven første gang i Danmark?

Den allerførste lov om hold og pleje af hunde kom d. 1. januar 1938.