Du er her: Forsiden Blog Hvad betyder den ny veterinære EU-forordning for dig og dit kæledyr?

Hvad betyder den ny veterinære EU-forordning for dig og dit kæledyr?

28-03-2022

 

Du har måske allerede hørt lidt om den problematik der er opstået i Danmark for dyrlægerne og danskernes kæledyr som følge af den nye EU forordning der trådte i kraft i starten af året 2022. Det er i hvert fald blevet vel diskuteret og skabt en masse forvirring omkring hvilke konsekvenser det har for alle de mange kæledyr, der gerne skal have præparater udstedt af en dyrlæge. En ting er i hvert fald sikkert, der er flere områder hvor det vil få betydning for dyrlægernes arbejde i forbindelse med brug og udlevering af mediciner til kæledyr, hvoraf tingene måske vil være lidt anderledes for dig, næste gang du skal til dyrlægen.  

Baggrunden for den nye veterinære EU forordning

Den nye veterinære EU forordning trådte i kraft den 28. januar 2022. Formålet med hele den nye lovgivning er, at der skal blive en generel større tilgængelighed af lægemidler på tværs af EU landende, samtidig med at lovgivningen skaber tiltag, der i det store hele skal være med til at nedsætte brugen af antibiotika til produktionsdyr i kampen mod bekæmpelse af multiresistente infektioner, heraf også blandt mennesker.

Retningslinjerne skal overholdes

Det er altså et forsøg på at lovgive retningslinjerne for den medicin der anvendes til dyr i hele EU, således at der sikres en ensartet, ansvarlig og forsigtig brug af lægemidler på tværs af landegrænserne. Det skal lede til en fælles indsats til mere fornuftige tiltag, hvor der ikke kan afviges fra det veterinære produktresume der følger med alle lægemidler, ej heller til trods for, at dyrlægerne i de enkelte tilfælde vurderer at det ville være optimalt på anden vis, som følge af deres uddannelsesmæssige baggrund og erfaring.

Lovgivningen vil påvirke alle dyregrupper

Den nye veterinære EU forordning vil altså have betydning for de krav der stilles til anvendelse og udlevering af veterinærlægemidler samt foderlægemidler. Ikke kun for produktionsdyr, men også de kæledyr som er en del af familien, såsom hunde eller katte, hestene der står i stalden, eller kaninerne der render rundt i haven.

Sådan meget overordnet, er der diskuteret flere hovedpunkter, som den nye veterinære EU forordning, 2019/6 kan have af betydning;

·         Produktionsdyr i Danmark vil som udgangspunkt være tvunget til at indtage mere antibiotika

·         Kaniner kan behandles, men kan ikke længere bedøves

·         Katte og hunde kan i flere tilfælde først tildeles medicin efter ansøgning om dispensation

·         Heste kan have i flere sygdomstilfælde være forhindret i at blive smertedækket tilstrækkeligt

·         For flere dyregrupper gælder det, at ejeren skal have bestået medicinhåndteringskursus

Det er din dyrlæge der står med opgaven

Det er din dyrlæge der står med den store opgave og ansvaret i forhold til at overholde den nye lovgivning i forbindelse med håndtering af mediciner til dyr på tværs af landene i EU. Det er dyrlægen der skal kende til de forskrifter der står i produktresumeet eller indlægssedlen, så det sikres, at medicin og dosering overholdes. Du behøver altså derfor ikke nødvendigvis at blive ekspert og nærstudere alle paragrafferne i forordningen for at kunne have et kæledyr eller hobbydyr. Det kan dog alligevel være brugbart at kende til de nye regler, sådan helt overordnet, for at forstå hvorfor tingene ikke helt er som de plejer.

Nogle lægemidler kan ikke længere anvendes

Du kan ende i den situation, at du ikke længere kan få udleveres den medicin som du plejer at give din hund eller din kat. Flere af de lægemidler der anvendes til hunde og katte er nemlig registreret til brug hos mennesker og ikke dyr. Så længe at de produkter der allerede har været på markedet, har virket effektivt, så har der ikke været nogen grund til at fremstille nye, i hvert tilfælde ikke lige indtil nu.

Der kan søges dispensation i EU

Når der skal anvendes medicin til hunde og katte, vil der være flere tilfælde, hvor der ikke findes et alternativ der beskriver problematikken til de enkelte dyr i indlægssedlen. Her skal din dyrlæge søge om dispensation for brugen, i hvert tilfælde, hos en EU komiteen, inden at det kan udleveres til dit kæledyr. Det er altså en længere proces, som gør flere tilfælde en anelse mere besværlige.

Flere dyreejere skal nu på uddannelse

For flere dyreejere, i hvert tilfælde dem der ejer et dyr der kan anvendes til fødevareproduktion som heste og kaniner, skal nu under uddannelse for at få lov at håndtere den medicin der udleveres. Her er der kommet strenge krav på området. Det betyder, at alt medicinering skal registreres af en ansvarlig person med bestået medicinhåndteringskursus. Det gælder både smertestillende pasta der skal i foderet, særlige tilskudsprodukter samt eksempelvis ormekur.

Den nye forordning kan have betydning for mennesker

Det er ikke kun dyr der kan komme lidt i klemme under den nye veterinær EU forordning, men også menneskers sundhed er her på spil. Samlet set, anvender landene i EU for meget antibiotika, hvilket er noget af det der kan lede til resistente bakterier og infektioner hos mennesker, der kan være svære at behandle. Derfor skal alle dyrlæger behandle dyr med antibiotika efter forskrifterne, hverken mere eller mindre.

Flere tilfælde af resistente infektioner

I Danmark har dyrlægeforeningen været foran når det kommer til specifikt tilpasset antibiotikabehandling og en individuel bedømmelse af de enkelte tilfælde, således at der her er udleveret meget lidt antibiotika allround. Nu skal der så tildeles mere, på mange områder, fordi at indlægssedlen skriver således. I værste tilfælde kan dette betyde flere tilfælde af multiresistente bakterier og sygdomme blandt mennesker fra danske produktioner. For jo mere antibiotika der tildeles, jo større er sandsynligheden for resistens.

Dyrlægerne kan ikke længere selv bestemme

En af de kritikpunkter der særligt har været oppe og vende, er at dyrlægernes autoritet på sin vis stilles ud af funktion. Da det ikke længere, i nogen grad, er op til dyrlægen at vurdere hvilke produkter og lægemidler der er bedst for det enkelte dyr og dets problemstilling.

Det er nu op til indlægssedlen for det enkelte præparat, hvilken dyreart det må anvendes til, til hvilken sygdom eller problemstilling og i hvor stor en dosering samt hvor længe at lægemidlet må tildeles. Hvis der ikke er en indlægsseddel der beskriver et problem for en dyreart, hvad end det er en hund, kat, hest eller kanin, så er der som udgangspunkt ingen behandling at give.

Eksempler fra den virkelige verden

·         Hunden kan ikke smertedækkes efter en kastration

·         Epilepsi patienter kan ikke få udleveret medicin til at nedsætte anfald

·         Hønseejere skal nu registrere alle lægemidler og fodertilskud

·         Kaninen kan ikke opereres, da der ikke findes bedøvelse

·         En antibiotikabehandling kan ikke forlænges ved behov uden ny konsultation

·         Dyrlægen kan ikke udlevere ormekur til hesteejeren uden medicinhåndteringskursus

Tidligere recepter kan nu være ugyldige

For dig som dyreejer, kan det måske virke ganske uoverskueligt at finde frem til, hvilke konsekvenser den nye veterinære EU forordning har betydning i din situation. En af de ting der dog gør sig gældende er, at hvis du har fået udstedt en recept til dit kæledyr, inden den 28. januar 2022, så vil den med stor sandsynlighed være ugyldig og du skal forbi dyrlægen igen, for at få lavet en ny, der lever op til den nye lovgivning. Her siger forordningen at der ikke længere må udstedes recepter, uden at dyret er undersøgt fysisk af uddannet personale.

Arbejdet besværliggøres på dyreklinikkerne

For dig som dyreejer, kan det blive endnu dyrere at have dyr. Med den nye veterinære EU forordning, så vil der i hvert tilfælde opstå en større arbejdsbyrde hos de enkelte dyreklinikker og dyrlæger, for at dit dyr kan behandles på rette vis. Noget som forventes at kunne blive afspejlet i dyrlægeregningen.

·         Først skal dyrlæger grundigt undersøge indlægssedlen for det enkelte produkt, for at være sikker på at forskrifterne overholdes punktligt.

·         Hvis der ikke er danske veterinære præparater at finde, der kan behandle det pågældende problem, skal markedet i hele EU undersøges.

·         Først derefter kan der eventuelt søges om dispensation, med en kaskaderegel der kan træde i kraft, hvis der ikke er andre muligheder.

·         Processen for behandlinger kan forlænges, hvoraf det i nogle tilfælde kan tage op til 3-4 uger eller mere, at få tilladelse til det enkelte dyr, af den enkelte dyrlæge, at det enkelte apotek tillader en særlig udlevering der kan anvendes til dit dyr.

Det frygtes at dyrevelfærden kan forringes

En af de problemstillinger der fremkaldes i forbindelse med den nye forordning er, at dyrevelfærden efter alt at dømme kan blive påvirket. Der vil være situationer, hvor den enkelte dyrlæge har kunne behandle dyr akut, ud fra erfaring og uddannelse, også til trods for at det ikke har været nedskrevet specifikt i produktresumeet. Nu kan kaniner eksempelvis ikke bedøves for indgreb, heste kan ikke altid smertestilles optimalt og for nogle dyr betyder den nye lovgivning, at der kan gå flere uger inden der er en lovlig behandling tilgængelig til brug.

Hvad bringer fremtiden?

Man må gå ud fra, at alle nye lovgivninger samt forordninger tages op til revision over tid, også dem der udarbejdes gennem EU regi. Måske den store opsigtsvækkende protest der har været i denne omgang og en klarlæggelse af de problemstillinger som der efter den 28. februar 2022 er opstået, så kan man krydse fingre for, at der vil komme lidt modifikationer undervejs. Ellers er planen, at den nye veterinære EU forordning skal nedbringe tilfælde med fejlbehandlinger af de enkelte dyr og at særligt antibiotikamængden nedbringes, for at øge sikkerheden blandt mennesker.

Konklusion

Den nye veterinære EU forordning har mange tiltag, som har betydning for på hvilken måde at dyrlægerne kan behandle dine dyr. Der vil være en meget større kontrol, særligt fra veterinær- og fødevarestyrelsen, men også i forhold til en grundig konsultation mellem dyrlæge og dyr. Det kan betyde at det er nødvendigt med flere besøg på dyreklinikken. Der vil være situationer hvor der findes behandlinger til dit dyr, men hvor der kræves særlige dispensationer inden det kan udleveres. Processen er lang og besværlig, derfor vil det også forventes, at prisen på dyrlægeregningen vil blive betydeligt dyrere nu, end det har gjort sig gældende inden forordningen trådte i kraft. Der kan yderligere stilles krav til dig som dyreejer, i hvert tilfælde hvis du har produktionsdyr såsom heste, høns eller kaniner, hvoraf du skal uddannes med et bestået medicinhåndteringskursus, for at kunne behandle dine dyr med dyrlægeordinerede produkter. Alt i alt, er det din dyrlæge der har ansvaret for at overholde lovgivningen der er beskrevet i den nye EU forordning, men lovgivning som vil være aktuel for dig som dyreejer.